تبلیغات
Sport News - قهرمانان اروپا [ گروه H ]
..:::دنیای فوتبال:::..
قهرمانان اروپا - گروه H
تیمبازیهاگل هاامتیاز
تعدادبردمساویباختزده-خورده
1آرسنال22005-26
2المیپیاكوس21011-23
3استاندارد20113-41
4آلكمار20111-21